Mga contact

Upang magpadala ng impormasyon at mga kahilingan

  • Mga balita at press release: news@root-nation.com
  • Mga bagong produkto at pagsubok sa device: editors@root-nation.com
  • Pagpapatakbo ng site at teknikal na suporta: www@root-nation.com

Ang editor-in-chief ay si Yevhen Bryokhov

Para sa lahat ng bagay na nauugnay sa nilalaman: paglalathala ng mga balita, mga press release, mga artikulo at mga pagsusuri sa site Root Nation:

  • e-mail: beerhoff@root-nation.com
  • telegram: @eugenebeerhoff

CEO - Vladislav Surkov

Sa lahat ng usaping pang-organisasyon, tulad ng: estratehikong kooperasyon at pakikipagtulungan, paglalathala ng mga komersyal na artikulo at paglalagay ng mga patalastas:

  • telepono: +38 050 381 0084
  • e-mail: sv@root-nation.com
  • telegram: @Vladyslav_Surkov
  • skype: vlad.kiev.ua

kapaki-pakinabang na mga link